Free running

Er zijn verschillende manieren om free running te beoefenen.
In de lessen besteden wij aandacht aan alle aspecten van free running.

Parkour
Parkour wordt gebruikt om op de snelste manier van punt A naar punt B te komen.
In de lessen leren de leden om op een snelle manier te bewegen over obstakels.
Bijvoorbeeld om snel over een kast heen te komen.

Free running
Bij free running wil je niet meer op de snelste manier, maar ook op de mooiste manier van punt A
naar punt B komen. Dit doe je bijvoorbeeld met salto's. In de lessen zijn we hier dan ook vaak mee bezig.

Je mag altijd komen om een keer vrijblijvend mee te doen!!

Trainingsrooster 2017-2018

Wilt u zich inschrijven? Dan kunt u het inschrijfformulier opvragen via de trainers.